lithubpress
výber z mediaservisu

Literárne kalendárium

Stalo sa 25. mája

1803  sa narodil americký filozof a spisovateľ Ralph Waldo Emerson (219. výročie)

1914  sa narodil slovenský básnik a prekladateľ Pavol Horov   (108. výročie)

1925  sa narodila mexická spisovateľka a diplomatka Rosario Castellanosová (97. výročie)

1927  sa narodil americký spisovateľ Robert Ludlum (95. výročie)

1938  sa narodil americký spisovateľ Raymond Carver (84. výročie)

1681  zomrel španielsky dramatik Pedro Calderón de la Barca (341. výročie)

1975  zomrel slovenský dramatik Ivan Bukovčan (47. výročie)

1980  zomrela slovenská spisovateľka a scenáristka Žela Inovecká (42. výročie)

1991  zomrel slovenský divadelný režisér Miloš Pietor (31. výročie)

— Zdroj: LitHub Slovensko


www.martinus.sk